KALDOR - DRIFT


På beite

Kaldor ligger i Øyer kommune, 16 kilometer nord for Lillehammer. Hafjell Alpinsenter er nærmeste nabo i nord, og de leier mye av grunnen på vinteren. Jordvegen er (olympisk...) bratt og under Lillehammer-OL 1994 var tekniske alpinøvelser her.

Siden 1991 har driftsformen vært ammeku, med renrasa Charolais. Vi har rundt 15 kalvinger i året og flokken er 30-40 dyr om sommeren. Da beiter dyra blant annet i det som er alpinløyper om vinteren..

Hovedbebyggelsen ligger på ca 350 m.o.h. Benytta landbruksareal  er på ca 200 da. Vi har seter på Nysetra, på foten av nordsida av Hafjellet ca. 950 m.o.h. Den gamle seterlykkja er dyrka opp igjen og utvidet mye de seneste årene (ca 60 da brutto).  Der er det flatt!


Betty, født 2006

Fram til begynnelsen av 1960-årene (se Kaldors historie) ble garden drevet på tradisjonelt vis, med mjølke-kyr, griser, sau, geiter, høner og hester. Etter dette var det sau og hest fram til 1973. Første traktor kom i 1985.


Brandt, født 2006

Garden besto for få år siden av 17 bygninger medregnet 4 på setra, men 3 låver måtte rives i forbindelse med etableringen av Alpinanlegget i 1988. Alle bygninger er blitt rustet opp siden 1985. Høsten 1996 bygget vi bl.a. nytt kaldtfjøs nedenfor garden, tilpasset dagens driftsform. Her er Biff'96's omtale (Biff2000, NRF, NKNK) i arbeidsfasen. Høsten 1998 ble vi ferdige med terrengplanering og tilpasning rundt fjøset. Høsten 1997 arrangerte Hed-Opp befaring i forbindelse med et ammeku-kurs.

 


Kaldor ligger ved foten av Hafjellet

 
OMTALE
:
Hed-Opp befaring 1997
Omtale nytt fjøs i Biff'96

VÆRVARSLER:
Været på Kaldor fra Yr
Været på Kaldor fra Storm
Met.no - regnradar