VELKOMMEN TIL KALDOR GARD

Drift
Historie
Hus/Vtur
Slekt
Øyerkart
Øyerbilder
Møsiden
Tass
Gjestebok
Feriehus
----

  Kaldor Gard ligger i Øyer kommune, Gudbrandsdalen, Oppland ca. 16 km nord for Lillehammer.
NB: VÅRE GARDS-HJEMMESIDER ER UNDER REVISJON. MEN LINKENE FUNGERER FORTSATT.
KALDOR HISTORIE:
Kaldor er nevnt i skriftlige kilder fra 1520, men historien er trolig mye eldre. Les mer

DRIFT  Vi driver med Charolais ammeku...Les mer

DEN INTERNASJONALE MØØ-SIDEN For alle som er mer en allminnelig opptatt av Møø og leser engelsk...Les mer
TASS SIN SIDE  Tass er gardskatt...Les mer
GJESTEBOK  Les eller skriv i de gamle gjestebøkene.


Pilegrim HUS TIL UTLEIE, PILEGRIMER ETC   ...Les mer
 

ØYERSLEKT:
Slektsdatabase med mer enn 10.000 personer fra Øyer og omegn. Oppdatert! ...Les mer
ØYERKART
Kart over Øyer med gardsindeks til hjelp for slektsgranskere. Sidene er på engelsk...Les mer
ØYERBILDER
Fotografier fra Øyer og omegn...Les mer

Link til Ole Gunnar's faglige hjemmesider: www.oga.noKaldor Gard, Sørbygdsvegen 379,  N-2636 Øyer  Email: kaldor@kaldor.no
Mobil:  +47- 906 77251 -   995 52070
GPS location:  N 61.2344o  E 10.4614o