KALDOR - HISTORIE

Navnet Kaldor kommer av kald (kald) og or (oppkomme, vannkilde). Garden er første gang nevnt i skriftlige kilder i 1520, men navnet og beliggenheten tilsier at den er en god del eldre. Klikk her for mer om Kaldor navnet.

I «kvæg-listen» for Øyer 1657-58 er Anders Kaldor oppført som eier av Kaldor. Noen år senere overtar hans sønn (?) Guttorm garden. Denne slekten, som heter Guttorm og Torgier i annethvert ledd, eide garden fram til slutten av 1700-tallet,og bygget bl.annet Vetlstugua (det gamle våningshuset fra 1747) og anla Kaldorsetra,i Øyer-fjellet på grensen mot Stor-Elvdal.

Rundt 1790 ble garden overtatt av Hans Olsen Kaldor, opprinnelig fra Magelie på Tretten. Under folketellingen i 1801 er Hans Olsen Kaldor ført opp som eier, mens den gamle slekten (Torgier Guttormsen Kaldor) har føderåd. I 1813 ble garden delt i to (nordre og søndre) mellom to av Hans Olsens arvinger.

I 1841 ble Kaldor nordre kjøpt av Ole Olsen Kaldor, opprinnelig fra Sagstuen under Hunder i Øyer. Han var gift med Anne Stenersdatter Svegarden, og de fikk 8 sønner. 5 av disse levde opp, og emigrerte til U.S.A. (Goose River county, North Dakota) i perioden 1866-1879. Det er stor slekt etter disse brødrene i U.S.A i dag. En direkte etterkommer av en av brødrene, Lee Kaldor, var demokratenes kandidat ved guvernørvalget i Nord-Dakota høsten 1996.

In 1873 ble Kaldor nordre kjøpt av Ole Thorgersen Kaldor, opprinnelig fra Botterud i Øyer. Han kjøpte også jord, i hovedsak fra Kaldor søndre, slik at garden ble samlet og fikk omtrent samme størrelse som tidligere. Han giftet seg med Johanne Halvorsdatter fra Jutulstad i 1876, de fikk 7 barn sammen.

Deres eldste sønn, Tor Olsen Kaldor, tok over garden i 1910. Han giftet seg med nabojenta, Klara Rudi fra Jahr, de fikk 3 døtre og en sønn. Tor var en driftig gardbruker, bl. annet bygget han fjøset, førå, husene på setra og 5 låver nedenfor garden (hovedsakelig i perioden 1915-1930). Tor og Klara's eneste sønn, Ole, døde i 1949, 32 år gammel, og det ble den eldste datteren, Johanne f. 1914, som sammen med sin mann, Sverre Austvik f. 1916, tok over garden i 1955. Tor døde i 1957, Klara i 1984.

Johanne og Sverre er foreldre til den nåværende eieren, Ole Gunnar Kaldor Austvik, som tok over Kaldor som yngste sønn i 1985. Sverre og Johanne bygget seg nytt hus på Tingberg litt lenger nord i bygda i 1989.

Eiere av Kaldor siden 1873:
    1873-1910: Ole Kaldor
    1910-1955: Tor Kaldor
    1955-1985: Johanne Kaldor og Sverre Austvik
    1985-:         Ole Gunnar Kaldor Austvik

Klikk her for mer om Kaldor navnet.

Den engelske versjonen av denne siden er noe mere detaljert.

Du kan også se på slektsdatabasen og Øyerkartene for å finne ut mer om garder og slekter i Øyer.
Se også de offisielle sidene for Øyer kirke, utviklet av Nanna.

 

 

SLEKTSFORSKERLENKER:
Digitalarkivet
RHD
Fylkesarkivet i Oppland
Diplomatarium Norvegicum
O.Rygh: Norske gaardnavne
Nordmenn i Amerika
DIS-Norge
DIS-Oppland
DIS-Slektsforskerbasen
DIS-slektsforum (etterslysninger)
Norway-Heritage
Mormonernes slektsdatabaser
Cyndi's list
Ringebuslekter

HISTORISKE FOTO:
Museumsnett
Galleri-NOR
Preus fotomuseum


Familien på Kaldor, ca. 1900


Tor og Klara Kaldors bryllup i 1913 (på Jaer)


Tor og Klara Kaldor, med Ole, Johanne, Kjerste og Marit i 1936


Lee Kaldor og Ole Gunnar på slektstreff i Nord Dakota sommeren 1998