Driftsopplegg og nytt kaldtfjøs pr. november 1997

Ammekyr fra 1991 (blandingsraser). Mål: ren Charolais-besetning. Renrasa Charolais-okse. Besetning vinteren 1997/98: 13 drektige kyr/kviger (hvorav 2 for naboen), 1 okse, 1 foringskvige og 4 kukalver. Årsverk 1996 ca. 0,3. Ca. 185 da beite og dyrka mark, derav 26 da på fjellet. Slår ca. 35 da. Resten av foret kjøpes. Beite hovedsakelig i nedre del av det som om vinteren er utleid til Hafjell alpinanlegg.

Fjøs: Bygget ferdig høsten 1996. Uteområdet ferdigstilles i 1998. Flyttet ca. 5000 kbm masse, vegomlegg, pukk, gøfter, bekk i rør. Tilsåing og planting av trær i alle skråninger. Bygget stilmessig i harmoni med gammel-fjøset/låven. Ringmur, stålbuer, bordkledning, takplater, snøfanger og takrenner. Vindbremseduker på langsidene. Skyveporter. Vindbremseduk- og strimmelporter for gjennomgang av dyr. Innredning: Løse grinder, porter, fanghekker m.v. som kan endres hvert år og i løpet av sesongen. Automatisk og manuell fanghekk til alle voksne dyr. Flokken kan enkelt deles i 3. Mer ved behov. Selvbørste ute.

Foring, vann: Foring ute og liggeplass på talle inne. Foringsplass støpt (12 * 8 meter = 96 kvm). Foringskopper ute for hele rundballer. Voksne kyr og kalver er delt. Foring voksne: 2/3 rundballer og 1/3 halm. Fri tilgang på halm. Foring kalver: Fri tilgang på gras og halm. Kraftforautomat opp til 6-8 måneder. 2 oppvarma drikkekar for opp til 4 delinger av flokken. Saltstein og tilgang til mineraler.

Kalving: Kalvinga klarer dyra sjøl, men må ha ettersyn i tilfelle det skulle skje noe. Også om natta. Vi holder ku og kalver i egen binge i ca. en uke etter kalving. Kalvene merkes i løpet av de første dagene. Avhorning innen 6 uker. Kalvegjømme. Dyrlegen sjekker drektighet om høsten.

Talle/Gjødsel: Talla krever mye strø til å begynne med. Haugen stabiliseres/sykner etter 2-3 måneder. Møkk fra foringsplass skrapes ved behov til mellomlagringsplass. Talla tas ut om våren. Talla støttes inne av 4 * 8 ‘’ bord.

Arbeidsopplegg: Sjekke vann og at alt er i orden hver dag. Hovedforing en gang i uka. Evt. Tilleggsforing. Strøing, skraping m.v. 1 til 2 ganger i måneden.

 

Bildefrabefaringen
Bilde fra befaringen

 

Bildeavfjoset

skisse
Fjøsskissen i større format

 

Kostnader (ca.tall i 1000 kr.) Beløp Sum
Ringmur mm60' 
Stålbuer90' 
Snekker, sveising, materialer mm170' 
Tak/z-profiler50'370'
Strøm30' 
Vann40' 
Varmebu med varmt vann20' 
Grinder/innredning40' 
Foringskopper20' 
Foringsautomat9' 
2 selvbørster2' 
Div. utstyr20'550'
Planering, grøfter, pukk, rør200'750'
Egeninnsats, indirekte kostnader m.v ? 
Størrelse 17*14 m = 238 kvm gir 1555 kr. pr kvadratmeter for selve bygget.