Notes


Matches 351 to 400 of 1,911

      «Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 39» Next»

 #   Notes   Linked to 
351 Fikk skjøte på Løsnes nedre av far sin i 1750 for 920 rd. Løsnes, Christen Olsen (I4496)
 
352 Fikk skjøte på Løsnes, øvre søre (Bakkejordet) i 1781 for 500 rd og førå til mor og stefar. Løsnes, Ole Østensen (I1964)
 
353 Fikk skjøte på Nedre Løsnes av mor og stefar i 1786 for 1500 rd og førå. Postbonde. Fikk i 1799 20 rd i premie fra Selskapet for Norges Vel for bygging av steinhuse. Var dannebrogsmand. Løsnes, Iver Christensen (I4494)
 
354 Fikk skjøte På Rudi av mor sin i 1865 Øverlien, John Christensen (I1953)
 
355 Fikk skjøte på Strande nordre i 1738 Rottås, Ole Poulsen (I7071)
 
356 Fikk skjøte på Strande som eldste bror på Strande søre i 1747.

Makeskiftet seg til Berg i 1751, mot Strande og å betale 400 rd. i mellomlegg. 
Strande, Arne Gudbrandsen (I4579)
 
357 Fikk skjøte på svigerfaren, Tosten Olsen, i 1753 for 268 rd og førå. Hovdhaugen mener Tosten må ha vært stefaren til Østen's kone, som han kaller Anne Olsdatter.  Vestad, Østen Nilsen (I4483)
 
358 Fikk skjøte på Sylte nedre i 1753 fra Kristian Kraft som rette odelsmann for 380 rd.

Makeskiftet Sylte mot Rudrud i 1774 mot å betale et mellomlegg på 80 rd. 
Sylte, Christen Johnsen (I4485)
 
359 Fikk skjøte som eldste bror av medarvingene i 1756 Tullia, Engebret Gudbrandsen (I1974)
 
360 Fikk Sæter ved testamente fra Torger Erichsen (Romsås?) i 1708. Kona (Mari) var halvsøster til Torger Erichsen. Dalsegg, Engebret Tordsen (I4515)
 
361 Fikk Veikle ved testament fra farbroren Even Erlandsen Veikle 29.03.1676. Bjørke, Peder Iversen (I4855)
 
362 Fikk øvre Segalstad i gave av kong Christian IV som takk for innsatsen i slaget ved Kringen, der han var en av bondeførerne. I følge tradisjonen skjøt han oberst Sinclair med en kule laget av en sølvknappene sine (som han tygget til en kule
!), han trodde blykuler ikke bet på obersten. 
Segalstad, Berdon (I1989)
 
363 Fikke en uekte datter (med en svenske) mens hun var på Hoen i Buskerud som husholderske hos sin bror Simen. Datteren, Berte, skal ha vokst opp hos sin tante, Thora gift til Tallloug. Senere giftet Rønnoug seg med Jacob Olsen Reistad nordre,
og fikk en datter (4 år i 1801) som også ble kalt Rønnoug. Moren døde omtrent samtidig, Jacob bor med Rønnoug på Fierdrum i 1801 
Fougner, Rønnoug Amundsdatter (I7019)
 
364 Finner ikke ekteskap i Øyer. Eldste datter er født i Vang, kan ekteskapet være inngått her?  Family F959
 
365 Finner ikke Hans Tostensen's sønn Tosten i kirkeboka. En gjennomgang av konfirmasjonslistene for den aktuelle tiden viser imidlertid bare en Tosten Hanssen, og han heter Hougstad. Det er også det logiske navnet for ekteparets eldste sønn. V
idere går en Giertrud Hansdatter igjen som fadder til Tostens barn. Dette stemmer med at Tosten Haugstad hadde en eldre søster, Giertrud. En Giertrud Hansdatter dør i 1793 på Ånstadsveen, selv om alderen er feil. 
Sveen, Tosten Hanssen (I5524)
 
366 Finner ikke vielsen i kirkeboken for Fåberg. Family F2650
 
367 Finner ingen som stemmer i fødselsregisteret i perioden.
Ekteskapet med Gunder Botterud, som må ha skjedd i perioden
1763-1765 er heller ikke registrert. Antar at Sissel er fra et annet
sogn (Ringebu?). 
Opsahl, Sidsel Pedersdatter (I171)
 
368 Finnes ikke i dåpslisten, men i trolovelsesreg. for forledrene i desember 1714 står det "kom for tidlig", d.v.s. at barnet åpenbart er født for kort tid etter trolovelsen.  Berge, Peder Larssen (I8342)
 
369 FJF synes å forsvinne fra Øyer etter datterens fødesel i 1740. Noe senere er broren Mads tilbake på Flatemoe. Da Mads' datter Kari døpes i 1748 er en Frederick Stenergaard i Ringeboe en av fadderene. Det samme er en Lisbeth Stenergaard.

I følge Øyvind Fonstads bok om Magnhild og Ingvalds slekt på Fonstad 1650-1980:

FJF overtok Flatemoe i 1737 etter sin far for 200 rd og førå.

I 742 kjøpte FJF halvparten av Bø fra sin svigerfar for 250 rd og førå. Samme år selger han Flatemoe til eldstebroren, Mads, for 230 rd og førå.

FJF kjøpet Stenumgard i Fåvang i 1744.

I 1752 bytter han Stenumgaard mot Belsrud med sin svoger, Ole Halvorsen Gilleboe. 
Flatemoe, Frederich Johannessen (I1259)
 
370 Flytter fra Lie til Kvam mellom 1709 og 1712 Rindal, Frands Erichsen (I798)
 
371 Flytter med sine søsken til Mo før 1892 (Einar konfirmeres i
Øyer kirke).

Ole J. og Lisbeth Mo (storstugu) er barnløse. Lisbeth er tante til
Oline, barnas mor.

Bor på Mo Storstugu i 1900-tellingen.
 
Stenseth, Berte Olsdatter (I146)
 
372 Flytter med sine søsken til Mo før 1892 (Einar konfirmeres i
Øyer kirke).

Ole J. og Lisbeth Mo (storstugu) er barnløse. Lisbeth er tante til
Oline, barnas mor.

Bor på Mo Storstugu i 1900-tellingen. 
Stenseth, Olaf Olsen (I149)
 
373 Flytter med sine søsken til Mo før 1892 (Einar konfirmeres i
Øyer kirke).

Ole J. og Lisbeth Mo (storstugu) er barnløse. Lisbeth er tante til
Oline, barnas mor.

Bor på Mo Storstugu i 1900-tellingen. 
Stenseth, Ingeborg Olsdatter (I147)
 
374 Flytter med sine søsken til Mo før 1892 (Einar konfirmeres i
Øyer kirke).

Ole J. og Lisbeth Mo (storstugu) er barnløse. Lisbeth er tante til
Oline, barnas mor.

Einar er oppført som driver av Mo Storstugu i 1900-tellingen. 
Stenseth, Einar Severin Olsen (I104)
 
375 Flyttet antakeligvis til Gausdal før. 1700, ikke flere barn i Øyer etter 1697. Omtales som Gunder Mæhlum i skiftet etter søsteren Mari i 1707 Glømme, Gunder Erichsen (I2108)
 
376 Flyttet til Aker november 1875. Lie, Torger Thoresen v. (I9350)
 
377 Flyttet til Gullverket i Eidsvoll Magelie, Berte Erichsdatter (I1339)
 
378 Flyttet til Gullverket i Eidsvoll. Bor der i 1801.
 
Sprechenhuus, Endre Madssen (I1338)
 
379 Flyttet til Jutulstad ca. 1866 Lunke, Marit Johannesdatter (I175)
 
380 Flyttet til Kristiania i september 1882. Lie, Johanne Thoresdatter v. (I9354)
 
381 Flyttet til Kristiansund 19.06.1843, et år etter broren Mons. Mælum, Peder Arnesen (I6897)
 
382 Flyttet til Tønsberg 1875. Byggningsmester. Attest 28.08.1884. Lie, Simen Thoresen v. (I9351)
 
383 Flyttet til Østerdalen 20.10.1851. Melum, Ole Andersen v. (I9460)
 
384 Flyttet til Øyer fra Fåberg i 1831, registrert i kirkeboken som innflytter 15.09.1831. Skoug, Peder Christensen v. (I7729)
 
385 Foreldrene er i den trykte kirkeboka antatt å være foreldrene til Torger Østensen. Dette er svært lite trolig, siden Torger selv er født ca. 1770. Gielberg, Anne Torgersdatter (I7679)
 
386 Foreldrene er oppgitt å være Erich Halvorsen og Anne Jacobsdatter. Det er imidlertid ingen grunn til at de skal kalle sitt første barn Jon, han er ikke omtalt i andre sammenhenger og det finnes en John Erichsen født 1733 som er sønn av Randi Erichsdatter når hun skifter i 1790.  Fossum, John Erichsen (I1325)
 
387 Foreldrene er oppgitt å være foreldrene til Torger Østensen Gielberg. Dette er bortimot umulig, mora var da ca. 60 år. Gielberg, Marte Torgersdatter (I7680)
 
388 Forlogere: Ouden Biørnstad og Jens Hong Family F2622
 
389 Forlovelsen er tillyst i Ringebu, så dette er sannsynligvis bruden hjemsted. Samme dag gifter brudgommen søster (Sophie Michelsdatter Fossum) seg med en Ole Knudsen, oppholdssted Bjørge i Ringebu, fødested Jønsrud i Ringsaker. Ole og Guro a
ntas å være søsken, bl. annet er en Guro Knudsdatter Bjørge konfirmert i Fåvang i 1816. 
Jønsrud, Guri Knudsdatter (I5328)
 
390 Forlovere ukjent Family F3049
 
391 Forlovere. Jens jahr og Jakob Lie Family F312
 
392 Forlovere. Johannes Moe og Clemet Lie Family F2631
 
393 Forlovere. Lars Vedum og Jens. M. Vedum Family F1159
 
394 Forlovere. Ole og Tosten Wedum Family F362
 
395 Forlovere. Samuel Kleve og Ole Fossum Family F1516
 
396 Forlovere:

Bruden bosatt på Ihle 
Family F407
 
397 Forlovere: Family F408
 
398 Forlovere:  Family F442
 
399 Forlovere:  Family F880
 
400 Forlovere:  Family F1374
 

      «Prev «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 39» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources