Notes


Matches 301 to 350 of 1,911

      «Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 39» Next»

 #   Notes   Linked to 
301 Eier to huder i Oksol i 1615

I følge Hovdhaugen er Einer sønn av Guttorm Harildstad og Guri Sjursdatter 
Harildstad, Einer Guttormsen (I4508)
 
302 Eier/bruker Bergum i 1865 Høvren, Gudbrand Johannessen (I2828)
 
303 Ekteskapet inngått med kongelig bevilgning. Family F305
 
304 Ekteskapet krevet kgl. disp fordi Karen Jacobsdatter var søskenbarn til Marit Christensdatter som Jens Johnsen hadde et leiemål med i 1756 Family F1636
 
305 Elen's annet ekteskap Family F543
 
306 Emigration record also for a daughter Agnete, born abt 1860.
No birth record in Øyer. Alleged parents married 1863. 
Jahr(shagen), Torger Tostensen (I455)
 
307 En av søstrene er gift med Johannes Jacobsen Høye. Mest sannsynlig er dette Marit, i.o.m. at en Marte Høye er fadder til flere av Østen og Steners barn. Både Dorte og Sønnef er også faddere, Dorte med etternavnet Høye en gang ellers Vaale. Siste gang Sønnef er fadder kalles hun Næsset. Vaale, Stener Ellevsen (I7420)
 
308 En Eric Reiersen Wiger er registrert begravet 7.11.1769, omlag 10 måneder før enkemand Gudbrand Wiger gifter seg på nytt. Romundgaard, Eli Reiersdatter (I787)
 
309 En Johannes Johannessen Bjørge kjøper Bjørge i 1768. Dette kan være JJJ, det kan virke som det er hans datter som har odel i 1784. Jonsgaard, Johannes Johannessen (I1314)
 
310 En Ole Elstad, 80 år, dør i desember 1745. Hvis Golech har flyttet til Elstad (se marriage notes) kan dette være samme person som Ole Thorstad. Konen Kari er død på Thorstad i februar samme år. Det finnes imidlertid en Ole Elstad på omtrent samme alder som Ole Thorstad (de figurer som fedre samtidig). Thorstad, Ole Larssen (I1998)
 
311 En søster av Johannes Jenssen Olstad/Moe og Jens Jenssen Olstad/Tretten Prestegard Moe, Lisbet Jensdatter (I897)
 
312 En uleselig rec. 15.1.1756, vedkommende er 34 år dvs. født ca. 1722.  Bakken, Lars Torgersen (I6805)
 
313 Engebret Hove og Peder Hov Family F390
 
314 Engebret Johannessen Sigstad var svoger av Iver Berg, Ringebu. Sigstad, Engebret Johannessen (I1109)
 
315 Enke da faren skifter i desember 1645, trolig etter Jon Melbø Olstad, Malene Amundsdatter (I6473)
 
316 Enkemann da han giftet seg med Else. Anmerking om at skifte etter første konen ikke var nødvendig fordi alle arvinger var tils stede og myndige. M.a.o. ingen barn i første ekteskap. Sylte, Ole Nilsen (I5423)
 
317 Enten Guldmund Olsen eller søskenbarnet Guldmund Haachensen dør som treåring i 1754 Strøm, Guldmund Olsen (I1349)
 
318 Er ikke sikker på at Kari Erichsdatter er mor til Knud, men finner ikke at faren har vært gift med andre. Knud er også med i skiftet etter Kari. Botterud, Knud Biørnsen (I5)
 
319 Eric Lier og Christen Presterud Family F247
 
320 Erich Flatemoe og Ole Fossum Family F487
 
321 Et barn for Knud Forrestad begraves 09.05.1706. Dette kan være Mari, men også Rasmus. Knud Rasmussen (I2352)
 
322 Etter forvist Kongelig Bevilling Viet i Kirken uden foregaaende tillysning Family F341
 
323 Etter kongelig tilladelse ækteviet i hjemmet Family F956
 
324 Etter sønnen Jens fødsel i 1745 er det ingen spor etter familien i Ringebu. I 1746 er en Kari Østensdatter fra Gausdal fadder for søsteren Siri (Røen) sin sønn. Vaale, Kari Østensdatter (I9057)
 
325 Etterkommer: Marcia Johnson, MJoh459728@aol.com Snakhol, Synnøv Olsdatter (I3342)
 
326 Etterslekt i USA, Hank Strand, email hank@omni.xgen.net

Kalte seg Louis H. Strand i USA 
Strangstad, Ludvig Hanssen (I3903)
 
327 Ettersom kona gifter seg på nytt i 1760 må Lars være død før dette. Finner ingenting 1755-1760, men det er et par uleselige innføringer i november 1759. Kaldor, Lars Knudsen (I715)
 
328 Even Næstingen og Ole Kaldor Family F318
 
329 Fadderforhold m.v. tilsier at Sigrid er født Kvam. Hun kan passe inn ca. 1720/21/22. En Sigri Fransdatter bor på Moe i 1801, hun er da 80 år og enke.  Kvam, Sigri Frandsdatter (I1944)
 
330 Familien flyttet fra Gausdal til Øyer i 1831. Linløkken, Engebret Engebretsen (I5854)
 
331 Familien inklusive de fleste av sønnene dro til Trøndelag, der de har etterslekt.

Kontakt: Kåre Svebak, Høyvn 67, 4800 Arendal, fax 370 21 250 
Kaldor, Hans Hanssen (I166)
 
332 Fantes igjen i Faaberg og formodentlig var druknet i .... (uleselig) Hunder, Malene Olsdatter v. (I8559)
 
333 Farens skifte; Eldst av døtrene, altså født før Kari som er født i 1709  Bakke, Mari Haldorsdatter (I4368)
 
334 Father recorded as Johannes Pedersen Høvre Høvre, Ole Johannessen (I474)
 
335 Fathered an illegitimate child by Marie Knutsdatter Ihlehagen in
1775. The child died (ØKB nr. 1, side 260)
 
Nermo, Frands Pedersen (I429)
 
336 Fikk 11 barn

1. Navnløs sønn, dennes enke var Malte Jenssen's første kone
2. Halvor, Ravnum i Fåberg
3. Ole, se reg.
4. Jan, Owren i Fåberg
5. Mogens, se reg.
6. Peder, Hadeland
7. Guro, se reg.
8. Sigri, se reg
9. Anne, gift med Ole Torgersen, Kalverud i Biri
10. Kar, se reg.
11. Mari, se reg. 
Rindal, Biørn Halvorsen (I808)
 
337 Fikk absolvasjon for leiemeål med pigen Sigri Gudbrandsdatter Kampen, som hadde født i dølgsmål. Hun ble halshogget for å ha drept barnet sitt, begravet 01.06.1764, 40 år gammel. Brandstad, Gudbrand Engebretsen (I8216)
 
338 Fikk bygsel på Jevne i 1705 (kirkegods under Vang i Hedmark). Flyttet husene på Jevne fra Nyhus-vika (nord, nede ved elven) til der de står i dag 1712-1716. Moshuus, Johannes Trondsen (I633)
 
339 Fikk et dødfødt barn sammen i 1699. Fordi Aaste var beslektet i 3. ledd med Amunds avdøde kone ble begge straffet med to års tvangsarbeid, hun i et fiskeleie nordpå, han i et bergverk. Family F2044
 
340 Fikk et uekte barn, Johannes døpt 19.09.1722, mor ukjent. Glømme, Erich Olsen (I2093)
 
341 Fikk gardene Skard, Kverndal og Askehaug (alle benevnt som ødegarder) av fru Gjertrud Pålsdotter på Sanbu i 1442.

Alf hadde følgende barn:
Finn, se reg.
Gudbrand
Torstein, død før 1442, g.m. Ingrid Audunsdatter
Sigrid
Bothild
navnløs datter, død før 1452 
Skaaden, Alf Haldorsen (I1486)
 
342 Fikk Johnsgaard Søndre  Johnsgaard, Amund Trondsen (I1439)
 
343 Fikk Klæva etter faren, som også eide Tande (som eldstebroren Ole overtok). Overtok sannsynligvis også Stav, siden han solgte denne garden til Friderich Erichsen Monrath i 1715 for 124 rd. Tande, Samuel Olsen (I360)
 
344 Fikk Olstad etter farbroren Bøe, Erland Pedersen (I6331)
 
345 Fikk overdratt Bjørge av broren Østen i 1706. Bjørge, Iver Haldorsen (I4276)
 
346 Fikk skjøte av mor sin, Sigrid Mikkelsdatter, på Smiusong for 500 rd i 1768. Smidesang, Hans Carlsen (I4499)
 
347 Fikk skjøte på Berg i 1746 av arvingene etter Lensmann Iver Johannessen Berg for 1400 rd. Han hadde beste odel, som brorsønn til Iver Johannessen.

Makeskiftet Berg mot Strande med Lensmann Arne Gudbrandsen i 1751. Fikk et mellomlegg på 400 rd. 
Berge, Ole Østensen (I4565)
 
348 Fikk skjøte på Berge søre av medarvingene i 1754, som eldste bror, for 600 rd. Berge, Johannes Østensen (I4569)
 
349 Fikk skjøte på Bøe i 1678 Bøe, Ingeborg Iversdatter (I6329)
 
350 Fikk skjøte på Løsnes av faren i 1789 for 500 rd og førå. Bjørge, Nils Gundersen (I4032)
 

      «Prev «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 39» Next»

Home Page |  What's New |  Most Wanted |  Surnames |  Photos |  Histories |  Documents |  Cemeteries |  Places |  Dates |  Reports |  Sources