.                                                                                                

................................MAIN PAGE,    PUBLICATIONS (ARCHIVE) ,    C.V.,    LINKS,    CONTACT                      

 europeisk-integrasjno-forside
Ole Gunnar Austvik:

EUROPEISK INTEGRASJON
Ø
KONOMI OG POLITIKK

Universitetsforlaget  2018. 2. opplag
480 sider. 
ISBN  9788215028293  

ERRATA

Ingen foreløpig.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------